Garasjeplass (til venstre) kan velges som et tillegg på hytte T-10 A. Pris 100.000 kr.